picture
eye

Для людей з вадами зору.

Звичайна версія сайту

Політика підприємства plane

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі – ДП МА «Бориспіль», підприємство) надає авіаційні та неавіаційні послуги пасажирам, авіакомпаніям та іншим суб’єктам господарювання.

Стратегічний напрямок підприємства – досягнення рівня провідних трансферних аеропортів Європи.

Цю політику ДП МА «Бориспіль»:

 • реалізує в рамках:
 • системи управління якістю, впровадженої на основі ДСТУ «ISO 9001:2015»;
 • системи екологічного управління, впровадженої на основі ДСТУ «ISO 14001:2015»;
 • системи управління безпекою польотів, впровадженої, ґрунтуючись на положеннях ICAO та вимогах Авіаційних правил України;
 • досягає шляхом:
 • встановлення цілей у сфері якості, екології та безпеки польотів, їх виконання, аналізу та постійного вдосконалення основних процесів і процесів підтримки;
 • проведення аналізу ефективності та результативності процесів;
 • вжиття заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на довкілля (зокрема на водні об’єкти, ґрунти та атмосферне повітря);
 • впровадження новітніх технологій для раціонального використання природних та енергетичних ресурсів;
 • надання пріоритету аспектам безпеки авіації над усіма іншими видами діяльності;
 • забезпечення відповідності заходів безпеки авіації стандартам, визначеним ІСАО, ІАТА, Повноважним органом з питань цивільної авіації;
 • визначення вимог до сторонніх організацій, які здійснюють свою діяльність на аеродромі Київ (Бориспіль), щодо відповідності наданих ними послуг стандартам з безпеки авіації.

Ми беремо на себе зобов’язання:

 • гарантувати
 • що забезпечення безпеки польотів є першочерговим обов’язком всіх керівників;
 • відповідність інтегрованої системи менеджменту зовнішньому та внутрішньому середовищу;
 • відповідність системи управління якістю потребам різних користувачів;
 • що всі послуги та процеси відповідають усім застосовним законодавчим вимогам, міжнародним стандартам і рекомендованій практиці ІАТА, ІСАО;
 • що проти будь-кого, хто повідомляє через систему добровільних повідомлень з питань забезпечення безпеки польотів та систему повідомлень про невідповідності, не буде застосовано ніяких заходів покарань за винятком випадків, якщо таке повідомлення небезпідставно вказує на протиправні дії, грубу недбалість, навмисне та зловмисне порушення правил чи процедур;
 • забезпечувати
 • безпеку польотів, постійно підвищувати рівень її ефективності та сприяти розвитку позитивної культури безпеки польотів;
 • постійне поліпшування системи управління якістю та екологічного управління;
 • підготовку та своєчасне доведення до всіх зацікавлених сторін аеронавігаційної інформації, в частині, що стосується;
 • реалізацію Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні в частині, що стосується;
 • достатність фінансових та підготовлених кваліфікованих людських ресурсів для управління безпекою польотів, екологічною безпекою та якістю наданих послуг з метою реалізації політики інтегрованої системи менеджменту;
 • отримання персоналом підприємства необхідних навичок і спеціальних знань з метою належного виконання своїх обов’язків у системі управління безпекою польотів, управління якістю та системі екологічного управління;
 • підвищувати результативність, ефективність інтегрованої системи менеджменту;
 • вживати заходи щодо запобігання та / або зменшення несприятливого впливу на довкілля на всіх етапах життєвого циклу послуг, виходячи з суттєвих екологічних аспектів.

 

Ми закликаємо відкрито звітувати про всі фактори небезпек, які можуть негативно вплинути на забезпечення безпеки авіації. Увесь персонал аеропорту та персонал суб’єктів авіаційної діяльності, який провадить свою діяльність в контрольованій зоні аеропорту, є відповідальний за надання будь-якої інформації, яка може негативно вплинути на забезпечення безпеки польотів. За надання такої інформації працівники ніяким чином не будуть покарані, однак ця політика не поширюється на незаконні дії або навмисне ігнорування прийнятих правил або процедур.

 

ДП МА «Бориспіль» буде вдячне за відгуки, пропозиції, повідомлення, та закликає:

 • добровільні повідомлення з питань безпеки направляти до скриньок добровільних повідомлень з питань безпеки польотів / за номером +38 (044) 281-73-06 / телефон/факс +38 (044) 281-79-03 / електронною поштою на адресу: [email protected];
 • відгуки та пропозиції для поліпшування системи управління якістю та системи екологічного управління направляти електронною поштою на адресу: [email protected] / [email protected].