picture
eye

Для людей з вадами зору.

Звичайна версія сайту

Послуги з калібрування вимірювальної техніки та контролю якості plane

«Метрологічна служба ДП МА «Бориспіль» пропонує послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та контролю якості авіаПММ, олив і рідин де-айсінг/анти-айсінг.

Випробувальна лабораторія паливно-мастильних матеріалів

Тел.: (044) 281-76-20, (044) 281-72-25

Електронна адреса: [email protected]

Група метрологічного забезпечення (калібрувальна лабораторія)

Тел.: (044) 281-75-25, (044) 281-72-25

Електронна адреса: [email protected]»


 

Назва об’єкта вимірюваньНазва та позначення документу, що регламентує показники об’єктаНазва показника об’єкта, що вимірюєтьсяНазва та позначення МВВ
1235
1. Паливо для реактивних двигунів

ТС-1
РТ

ГОСТ
320.00149943.011-99
“Паливо для реактивних двигунів”ГОСТ
320.00149943.007-97
“Паливо для реактивних двигунів”
1. Густина при 20 ºС, г/см³ГОСТ 3900-85 “Нафта та нафтопродукти. Методи визначення густини”
2. Фракційний склад:

  • початок кипіння, ºС
  • 10% переганяється при t, ºС;
  • 50% переганяється при t, ºС;
  • 90 % переганяється при t, ºС;
  • 98 % переганяється при t, ºС;
ГОСТ 2177-99 “Нафтопродукти. Метод визначення фракційного складу”.
3. Кінематична в’язкість при 20ºС, мм²/сГОСТ 33-2003 “Метод визначення кінематичної та розрахунок динамічної в’язкості
4. Кислотність, мг КОН на 100см³ паливаГОСТ 5985-79 “Метод визначення кислотності та кислотного числа”
5.Температура спалаху у закритому тигліГОСТ 6356-75 “Метод визначення температуры спалаху в зачиненому тиглі”.
6. Концентрація фактичних смол, мг на 100см³ паливаГОСТ 8489-85 “Метод визначення фактичних смол
(по-Бударову)”.
7. Вміст водорозчинних кислот та лугів.ГОСТ 6307-75 “Метод визначення наявності водорозчинних кислот і лугів&rdquo
8. Вміст механічних домішок та води.п.4 до додатку №2 наказу №265-86
За  п. 8.4 ГСТУ 320.00149943.011-99
За  п.7.4 ГСТУ 320.00149943.007-97
2. Визначення якості палива авіаційного для газотурбінних двигунів

ДЖЕТ А-1

ДСТУ 4796:20071. Густина при 20 ºС, г/см³ГОСТ 3900-85 “ Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности”
2. Фракційний склад:

  • 10% переганяється при t, ºС;
  • 50% переганяється при t, ºС;
  • 90 % переганяється при t, ºС;

t, ºС кінця кипіння;

ГОСТ 2177-99 “Нафтопродукти. Метод визначення фракцыйного складу”.
3. Кінематична в’язкість при 20ºС, мм²/сГОСТ 33-2003 Метод визначення кінематичної тарозрахунок динамічної в’язкості
4. Кислотне число, мг КОН на 100см³ паливаГОСТ 5985-79 “Метод визначення кислотності та кислотного числа”
5. Концентрація фактичних смол, мг на 100см³ паливаГОСТ 8489-85 “Метод визначення фактичних смол
(по-Бударову)”.
6.Температура спалаху у закритому тигліГОСТ 6356-75 “Метод визначення температури спалаху у зачиненому тиглі&quot
3. Трансформаторні оливи

Т-1500

ГОСТ 982-80
“Оливи трансформаторні.
технічні вимоги”.
1. Кінематична в’язкість при 50ºС, мм²/сГОСТ 33-82 “Метод визначення кінематичної та розрахунок динамічної в’язкості”
2. Температура спалаху у закритому тиглі.ГОСТ 4333-87 “Метод визначення температури спалаху та займання у відкритому тиглі”
3. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи.ГОСТ 5985-79 “Метод визначення кислотності та кислотного числа”
4. Вміст водорозчинних кислот та лугів.ГОСТ 6307-75 “Метод визначення наявності наличия водорозчинних кислот і лугів”.
5. Вміст механічних домішок.ГОСТ 6370-83 “Нафта, нафтопродукти та присадки. Метод визначення механічних домішок”
4. Оливосуміші

СМ-4,5
СМ-8
СМ-9
Turbonicoil
-306

Технічні умови на
Оливосуміші,
наказ № 416
від 14.06.2006р.
1. Густина при 20 ºС, г/см³ГОСТ 3900-85 “ Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности”
2. Кінематична в’язкість при 100ºС, мм²/сГОСТ 33-82 “Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости”
3. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи.ГОСТ 5985-79 “Метод определения кислотности и кислотного числа”
4.Вміст водорозчинних кислот та лугів.ГОСТ 6307-75 “Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей”.
5.Температура спалаху у закритому тиглі.ГОСТ 6356-75 “Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле”.
6. Вміст механічних домішок.ГОСТ 6370-83 “Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей”
7. Вміст води.ГОСТ 1547-84 “Метод определения наличия воды”
5. Мінеральні оливи для газотурбінних двигунів

МС-8П

ГОСТ 38.01163-78
Масло МС-8П авиационное.
Технические условия.
1. Густина при 20 ºС, г/см³.ГОСТ 3900-85 “Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности”
2. Кінематична в’язкість при 50ºС, мм²/сГОСТ 33-82 “Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости”
3. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи.ГОСТ 5985-79 “Метод определения кислотности и кислотного числа”
4.Вміст водорозчинних кислот та лугів.ГОСТ 6307-75 “Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей”.
5.Температура спалаху у закритому тиглі.ГОСТ  6356-75 “Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле”.
6. Вміст механічних домішок.ГОСТ 6370-83 “Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей”
7. Вміст води.ГОСТ 1547-84 “Метод определения наличия воды”
6. Технічні рідини для авіаційний гідросистем
br>АМГ-10
ГОСТ 6794-75
Масло АМГ-10.
Технические условия.
1. Густина при 20 ºС, г/см³.ГОСТ 3900-85 “Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности”
2. Кінематична в’язкість при 50ºС, мм²/сГОСТ 33-82 “Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости”
3. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи.ГОСТ 5985-79 “Метод определения кислотности и кислотного числа”
4. Температура спалаху у відкритому тиглі.ГОСТ 4333-87 “Метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле”.
5. Вміст механічних домішок.ГОСТ 10577-78 “Метод определения содержания механических примесей”
6. Вміст води, %.ГОСТ 2477-65 “Метод определения содержания воды”
7. Зовнішній вигляд.ГОСТ 6794-75, п.3.2 даного стандарту
7. Противодокристалізаційні присадки

І-М

ГОСТ 54-3-175-73-99

Противодокристаллизационная жидкость И-М.

ТУ 6-10-1458-79
Жидкость И-М.
Технические условия.

1. Зовнішній вигляд.ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.5
ТУ 6-10-1458-79 п.4.5
2. Густина при 20 ºС, г/см³.ГОСТ 18995.1-73 “Методы определения плотности”
3.Показник заломлення d, при 20ºС.ГОСТ 18995.2-73 “Метод определения показателя преломления”
4. Масова частка води, %ГОСТ 14870-77 “Метод определения воды” (метод Фішера)
5. Вміст розчинних забруднень.ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.5
ТУ 6-10-1458-79 п.4.9<
6. Вміст механічних домішок.ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.6
ТУ 6-10-1458-79 п.4.10
7. Вміст розчинних з’єднань металів.ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.7
8. Визначення концентрації рідини в паливі, %Додаток 6 наказу
№ 265-86
8.Антиожеледні реагентиТУ У 24.631933713-001:20051. Зовнішній вигляд.ТУ У 24.631933713-001:2005
Жидкость противогололедная
«Гринвей».
Технические условия.
2. Густина при 20 ºС, г/см³.ГОСТ 18995.1-73 “Методы определения плотности”
3. Реакція середовища, (рН).ДСТУ 2207.1-93
Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево-активні
Методи визначення концентрації водневих іонів.
4. Вміст механічних домішок.ТУ 6-00-5763445-10-89 п.4.8
ТУ 6-00-5763445-5-88 п.4.7
5. Кінематична в’язкість при 20ºС, мм²/с.ГОСТ 33-82 “Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости”
9. Анти/проти
ожеледні рідини
ISO 11078
та
AMS 1428С
1. Реакція середовища (рН) при 20 ºСГОСТ 22567.5-77 “Средства моющие синтетические. Метод определения концентрации водородных ионов.”
2. Показник заломлення d, при 20ºС.ГОСТ 18995.2-73 “Метод определения показателя преломления”
3. В’язкість динамічна по Брукфільду, мПа
0,3 об/мин
6,0 об/мин
30,0 об/мин
AMS 1428С
10. Авіаційні оливи для поршневих двиунів.
МС-20
ГОСТ 21743-76
“Масла авиационные.
Технические условия”.
1. Густина при 20 ºС, г/см³.ГОСТ 3900-85 “Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности”
2. Кінематична в’язкість при 100 ºС, мм²/сГОСТ 33-82 “Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости”
3. Температура спалаху у відкритому тиглі.ГОСТ 4333-87 “Метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле”.
4. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи.ГОСТ 5985-79 “Метод определения кислотности и кислотного числа”
5. Вміст водорозчинних кислот та лугів.ГОСТ 6307-75 “Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей”.
6. Вміст механічних домішок, %ГОСТ 6370-83 “Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей”
7. Вміст води, %ГОСТ 2477-65 “Метод определения содержания воды”

ПОСЛУГИ З КАЛІБРУВАННЯ

M

маса та пов’язані з нею величини

 

Ключi моментнi до 200 Нм включно
Поворотні столи та кронштейни КП-9, КП-16, КП-20, КП ЦГВ-4, КПА-5
Прилад кута атаки ПДУА /ПУ-2
Установка для перевірки гіроприладів УПГ-48
Установка для перевірки гіроприладів УПГ-56
Поворотна установка МПУ-1
Аеродромний гальмівний візок АТТ-2 /АВР
Тензометри ИН-11
Тахометрична установка КТУ-1 /ПИ-1М, Д-14

M

маса та пов’язані з нею величини

 

Манометри до 60 МПа
Вимірювачі абсолютного тиску  ИВД, ИДЦ, ГД, МЦП-2-03 та аналогічні
Задатчик швидкості і висоти ЗСВ
Контрольно-перевірочна апаратура  повітряних систем КПА-ПВД, КПУ-3 та аналогічні

TF

час і частота

 

Частотоміри електронно-лічильні типу Ч3
Частотоміри щитові
Лічильники імпульсів СИВ1-2, СИВ1-4

EM

електрика і магнетизм

 

Установка перевірки авіагоризонтів ПА-АГД-1
Вимірювач вихідних параметрів ИВП
Установки перевірки систем реєстрації польотів УП-МСРП-12, УП-МСРП-64,УПМ-1, УПАС-1М
Пульт таріровки потенціометричних датчиків ПЭ-11
Прилад ППЧ-7М
Установка перевірки гірокомпасів УЭГП-2
Установки перевірки електричних термометрів та палевомірів УПТ-1М, КПА-ТПР-1
Пульти контролю регуляторів температури ПКР-24, ПКРТ-27
Тестера ТПС-3, НТПП-1, НТПП-3
Пульт перевірки вугільного регулятора ППУР-42
Установки перевірки вимірювачів вібрації
УПИВ-41А, УПИВ-41Б, УПИВ-42,УПИВ-200, УПИВ-300, УПИВ-У, УПИВ-П
Пульти перевірки КП-10, КПА-23Р, ПП-СЭУЗ-2,  ПАП-22, ПАП-32, ПАП-33
Контрольно-перевірочна апаратура навігаційного обчислення КПА-НВУ-БЗ/В50-3, П36-2/, НВУ-Б
Перевірочна апаратура автопілота ПА – Привод АНЕ 7023
Контрольно-повірочна апаратура бортової системи сигналізації швидкості БКС-ССОС
Контрольно-перевірочна апаратура перевірки палевоміра та кількості пального КПА-ИС-1, КПА-ИС-2, УПТ-48
Контрольно-перевірочна апаратура навігаційного обчислення КПА-НВУ-БЗ /В50-3, П36-2/, НВУ-Б
Установки для перевірки курсових систем та компасів УПК-С, КС, УНИ-50У, УПП-ГМК, УПП-7
Установка для перевірки манометрів ЭУПМ-2М
Установки для перевірки обігрівачів скла УПЗ-АОС-81М, УП-АОС-М
Контрольно-перевірочна апаратура автопілота КПАП-СТУ-1
Пульти перевірки 6С2.702.007,6С2.702.008,  63689/047
Імітатори датчиків ИД-3,ИД-4, ИД-5, ”С”, “Б”
Пульт коректора висоти КВ-11
Пульти перевірки ППП-2, ППП-7, ППР-134М, 4017, ПОР-2, КПА-ИС1-БП, УПУ-2, ПИ-1, ППБ-77, КПА-БСКВ, ПП-147, ПКК, КПА-АП-6Е(КС), ИО-5, ТПС-2, УПАОС-М, ППБ-75, ППБ-86, ППБ-102, СИ-5, ПП-ССП, ПВ-115, ПП-144, ПВ-72, ПВ-110, ПВ-107, УЭГ-1, ПВ-104, ППЭС, ПИ-25, ИВТП, ППА-134М
Пульти контролю ПКНС-1, ПКП-4, ПКП-5, ПРК-3, ПРК-9, ПРК-11,ПРК-12, ПРК-19, КПА-БОРТ-У,УПК-2, УПР4АУ, КИП, ППН-149,ПАА-28 (66, 67, 25), ПКСО-1, ПВ-4, ПВ-5, ПР-105, ПИ-205, А/г Ту-154
Пульт настройки ПН-8
Пульти контролю ПКД-1, ПКД-15
Еталонний покажчик ЭУ-49
Установки УПП-7, УПУ-У, СПКА-1
Вольтметри електронні цифрові та аналогові
Вимірювачі параметрів електричної мережі постійного/змінного струму «FLUKE»
Амперметри постійного та змінного струму
Вольтметри постійного та змінного струму
Мости постійного струму
Комбіновані прилади
Прилади живлення

EM

електрика і магнетизм

 

Калібратор сигналів посадки КСП-80
Імітатори сигналів маяків ЛИМ-70, МИМ-66, МИМ-70
Еквівалент ВЧ-навантаження ЯМ 47.010.000 ТО
Контрольна апаратура літакових відповідачів КАСО-І, КАСО-ІІ, КАСО-V, КАСО-МЛ
Контрольно-перевірочний прилад П12МК
Тестер Т-1
Контрольний прилад радіовисотоміру КПРВ-3
Контрольний прилад радіовисотоміру КПРВ-4
Контрольний прилад радіовисотоміру КПРВ-5
Контрольний прилад радіовисотоміру КПРВ-18
Генератори кодованих сигналів ГКС,ГКС-69
Вимірювачі сили струму та модуляції ИТМ-1М, ИТМ-5М
Контрольно-перевірочний прилад П-12К
Атенюатори Д2-1, Д2-2, Д4-1, Д4-2, Д5-5
Вимірювач коефіцієнта амплітудної модуляції С2-11
Комплект приладів КПА-034
Вимірювачі потужності літакових відповідачів ПСО4-316, ИМО-65, ИМО-65М
Сигнал-генератор И-331
Контрольний дешифратор И-354
Радіолокаційні вимірювальні прилади ГК4-19А, РИП-3
Радіолокаційний  прилад ГК4-21
Контрольні прилади КПСО-1В,ПКСО-69
Вимірювачі радіокомпасів ИРК-3,Е-016
Вимірювач радіокомпасів ИРК-2
Експлуатаційно-ремонтні пульти ЭРПСО,ЭРПСО-69, ЭРПСО-70
Низькочастотні імітатори курсу і глісади НИКГ-1, НИКГ-69
Калібратор азимуту та дальності КАД
Калібратор азимуту та дальності КАД-69
Прилад контролю відповідача ПКО-2
Прилад перевірки відповідачів літаків ПС16-521
Прилади перевірки РСБН ПСО4-314, ПСО4-333
Прилад спеціальний ПСО4-315И
Прилад контролю дальноміру ПКД
Калібратор дальності лабораторний КД-Л
Прилади для вимірювання неоднорідності ліній Р5-10
Вимірювачі потужності М3-3А
Вимірювач затухання каналів зв’язку П-321М
Осцилографи електронно-променеві універсальні типу С1
Генератори низькочастотні вимірювальні типу Г3
Генератори сигналів вимірювальні типу Г4
Генератори імпульсів вимірювальні типу Г5
Комплект вимірювальних приладів КСР-5, КСР-5М
Стенд експлуатаційний літакового дальноміру СЕСД-75